Welkom op onze buurtwebsite. Een nieuwe look. Een andere indeling.

In onze buurt woont een mix van ouderen, alleenstaanden (jong en oud) samenwonende, gezinnen met en zonder (kleine) kinderen, twee-, en alleenverdieners, vutters, gepensioneerden, werkzoekenden en zelfstandigen. Er zijn huur-, en koophuizen. De buurt is groen en ruim opgezet met als een‘slang’ de Grote Leijen er dwars doorheen.

De buurtvereniging is op 10 juni 1986 opgericht voor de bewoners tussen de Eerste Wijk en de Toogwijk, Appelscha Noord 1. Het doel is om de buurt belangen te behartigen met name het woon- en leefklimaat.

Hiertoe gaat een bestuurs vertegenwoordiging o.a. naar bijeenkomsten van Plaatselijk Belang Appelscha, die de leefbaarheid in Appelscha op peil wil houden en verhogen en naar andere voor de buurt belangrijke bijeenkomsten, zoals inspraak avonden van de gemeente over plannen die betrekking hebben op onze buurt en/of Appelscha.

Voor de buurt zelf organiseert het bestuur met een commissie een aantal activiteiten, zoals voor volwassenen een Buurt-BBQ, Bloemschikken, een Buurt-Fietstocht, een Nieuwjaars borrel en een Bowling avond. Voor de jeugd het Paaseieren zoeken, een Kinderbowlingfeest, een Jeugd-Bowling avond, een Kinderfeest op het grote speelveld en een bezoek van Sint en Pieten thuis. Het ene jaar is de opkomst wat hoger dan het andere jaar en worden activiteiten, afhankelijk van de commissie(s) ook anders ingevuld. Er wordt elk jaar door de Buurtvereniging Kerstversiering opgehangen in onze buurt en ontvangen alle leden/donateurs met de feestdagen een Kerst en Nieuwjaarsgroet.

Het bestuur legt verantwoording af voor het gevoerde beleid tijdens de ledenvergadering, waar het financiële verslag ter inzage ligt en nieuwe ideeën van de bewoners voor activiteiten in het nieuwe seizoen zeer welkom zijn. Dit is o.a. ook de vergadering waarin de contributie wordt vastgesteld en bestuursleden verkozen worden.

Nieuwkomers verwelkomen wij met een kleine attentie en de vraag of zij lid willen worden van de buurtvereniging ‘Tussen de Wieken’. Het lidmaatschap bedraagt dit jaar € 10,- per huisadres. Als lid heeft u voorrang en lagere kosten als u aan een activiteit deelneemt. U ontvangt bij gezinsuitbreiding een attentie voor de nieuwe buurt burger. Voor donateurs is de bijdrage € 2,50

Het bestuur bestaat uit mensen, die belangeloos hun energie en tijd voor de buurt ter beschikking stellen.

Houd onze website in de gaten voor nieuwtjes en kijk ook even op onze facebook pagina.